Obchody Międzynarodowego Dnia Zwierząt w bibliotece szkolnej

  • czytanie i oglądanie książek o zwierzętach
  • lepienie zwierzątek z plasteliny
  • wykonywanie książeczek o psach
  • szukanie ciekawostek o zwierzętach w czasopismach ,,Przyroda Polska”, ,,Ekonatura”, ,,Eko i My”, National Geographic.