Obiady w czerwcu

Cena obiadów w czerwcu:

z dniami kiedy odbywają się rekolekcje
(po uprzednim zadeklarowaniu się u kierownika świetlicy)
14 dni x 7zł = 98 zł

jeśli dziecko nie będzie korzystało z obiadów podczas rekolekcji szkolnych 18-20 czerwca
11 dni x 7zł = 77 zł

Bardzo prosimy o odliczenie zgłoszonych nieobecności na obiedzie lub kontakt z panią intendentką w celu ustalenia kwoty do zapłaty

Prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek
78 1050 1214 1000 0024 1106 6497
wpisując imię, nazwisko oraz klasę dziecka.

Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 7 czerwca 2024!

Informację o dokonanej wpłacie wraz z datą wpłaty należy przesłać na dziennik elektroniczny do kierownika świetlicy.