Obiady w grudniu

Cena obiadów w grudniu: 16 dni x 5zł = 80 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek
78 1050 1214 1000 0024 1106 6497
wpisując imię, nazwisko oraz klasę dziecka.

Dowód wpłaty za obiady należy niezwłocznie okazać w świetlicy szkolnej.

Nieobecność ucznia korzystającego z obiadów należy zgłosić osobiście w świetlicy szkolnej lub telefonicznie w sekretariacie szkoły najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 8.30. Wszelkie zmiany dotyczące żywienia dziecka (rezygnacja lub rozpoczęcie żywienia) należy jak najszybciej zgłosić u kierownika świetlicy.

Uwaga! Od stycznia wzrasta opłata za obiady do 6 zł. W związku z zakończeniem roku finansowego, styczniową opłatę prosimy wnosić dopiero po 1 stycznia 2022 r.