Obiady w kwietniu

Cena obiadów w kwietniu: 13 dni x 4,50zł = 58,50 zł

Osoby, które będą korzystały z obiadów podczas rekolekcji szkolnych wpłacają: 16 dni x 4,50zł = 72,00 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek
78 1050 1214 1000 0024 1106 6497
wpisując imię, nazwisko oraz klasę dziecka.

Dowód wpłaty za obiady należy niezwłocznie okazać w świetlicy szkolnej.

Wszelkie zmiany dotyczące żywienia dziecka w stołówce (rezygnacja lub rozpoczęcie żywienia) należy jak najszybciej zgłosić u kierownika świetlicy.

Prosimy o dokonanie wpłat do 31 marca 2017.