Obiady w maju

Cena obiadów w maju:
13 dni x 7zł = 91 zł
(Odliczone zostały majowe święta, dni egzaminu klas 8, Jubileusz Szkoły oraz piątek po Bożym Ciele)

Osoby, które będą korzystały z obiadów w Dzień Sportu 24 maja wpłacają
14 dni x 7zł = 98 zł
po uprzednim zadeklarowaniu się u kierownika świetlicy

Prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek
78 1050 1214 1000 0024 1106 6497
wpisując imię, nazwisko oraz klasę dziecka.

Informację o dokonanej wpłacie wraz z datą wpłaty należy przesłać na dziennik elektroniczny do kierownika świetlicy.

Nieobecność ucznia korzystającego z obiadów należy zgłosić osobiście w świetlicy szkolnej lub telefonicznie w sekretariacie szkoły najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 8.30.

Wszelkie zmiany dotyczące żywienia dziecka (rezygnacja lub rozpoczęcie żywienia) należy jak najszybciej zgłosić u kierownika świetlicy lub telefonicznie u pani intendentki.