Obiady w styczniu

Obiady

Cena obiadów w styczniu: 11 dni x 4,50zł = 49,50 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek
78 1050 1214 1000 0024 1106 6497
wpisując imię, nazwisko oraz klasę dziecka.

Dowód wpłaty za obiady należy niezwłocznie okazać w świetlicy szkolnej.

Wpłat należy dokonać do 5 stycznia 2017 r. Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie wpłat!

Wszelkie zmiany dotyczące żywienia dziecka w stołówce (rezygnacja lub rozpoczęcie żywienia) należy jak najszybciej zgłosić u kierownika świetlicy.