Obiady we wrześniu

Żywienie uczniów w stołówce szkolnej rozpoczynamy od 11 września. Prosimy o zgłoszenie uczniów na obiady w świetlicy szkolnej do czwartku 7 września. Wpłaty należy dokonać najpóźniej do piątku 8 września.

Cena obiadów we wrześniu: 15 dni x 4,50zł = 67,50 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek
78 1050 1214 1000 0024 1106 6497
wpisując imię, nazwisko oraz klasę dziecka.

Dowód wpłaty za obiady należy niezwłocznie okazać w świetlicy szkolnej.

Nieobecność ucznia korzystającego z obiadów należy zgłosić osobiście w świetlicy szkolnej lub telefonicznie w sekretariacie szkoły najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8.30. Wszelkie zmiany dotyczące żywienia dziecka (rezygnacja lub rozpoczęcie żywienia) należy jak najszybciej zgłosić u kierownika świetlicy.