Obiady we wrześniu

Żywienie uczniów w stołówce szkolnej rozpoczynamy od 9 września. Cena obiadów w tym roku wynosi 5 zł. Prosimy o zgłoszenie chętnych uczniów na obiady w świetlicy szkolnej do czwartku 5 września. Wpłaty należy dokonać najpóźniej do piątku 6 września.

Cena obiadów we wrześniu: 16 dni x 5zł = 80,00 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek
78 1050 1214 1000 0024 1106 6497
wpisując imię, nazwisko oraz klasę dziecka.

Dowód wpłaty za obiady należy niezwłocznie okazać w świetlicy szkolnej.

Nieobecność ucznia korzystającego z obiadów należy zgłosić osobiście w świetlicy szkolnej lub telefonicznie w sekretariacie szkoły najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8.30. Wszelkie zmiany dotyczące żywienia dziecka (rezygnacja lub rozpoczęcie żywienia) należy jak najszybciej zgłosić u kierownika świetlicy.