Ogłoszenie dotyczące karty ŚKUP

Osoby, które nie zdążyły wyrobić dziecku karty proszone są o przekazanie do sekretariatu szkoły informacji potwierdzających chęć wyrobienia karty oraz dane:

  1. imię i nazwisko dziecka
  2. pesel
  3. data urodzenia
  4. miejsce zamieszkania, kod pocztowy

wraz z aktualnym zdjęciem (opisanym na odwrocie) w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2018 roku.

Niekompletne informacje lub informacje bez zdjęcia nie będą przyjmowane.

Proszę dołączyć podpisane upoważnienie do odbioru karty. (Proszę nie wypisywać pełnomocnictwa).

Dzieci, które ukończyły 13 lat mogą podpisać pełnomocnictwo samodzielnie natomiast pozostałym dzieciom podpisują pełnomocnictwa rodzice.

Wymagane dokumenty (do pobrania)

Załącznik nr 1 do Regulaminu „Śląskiej Karty Usług Publicznych” – Przykładowy wzór pełnomocnictwa do wykonywania czynności związanych z obsługą Karty spersonalizowanejPobierz plik