Ogłoszenie dyrektora szkoły

Szanowni rodzice!

W naszej szkole akcja strajkowa nadal trwa, ponadto niektórzy nauczyciele przebywają na zwolnieniach lekarskich.
W związku z tym od środy 24.04.2019r. do czasu zawieszenia strajku lub ustabilizowania się sytuacji, w szkole będzie obowiązywał plan zastępczy.

Pracujemy TYLKO w budynku głównym szkoły przy ul. Paderewskiego 5. Uczniowie uczą się wg planu zastępczego 3 godziny dziennie dla klas I – III oraz 4 godziny dla klas IV – VIII i III gim, zgodnie z planem podawanym w dzienniku elektronicznym z dnia na dzień.

Świetlica pracuje od godz. 6.30 do 16.00. Ze względu na braki kadrowe, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci, proszę o rozważenie czy pobyt dziecka w świetlicy szkolnej jest konieczny.

Obiady są gotowane, prosimy o ewentualne telefoniczne odwoływanie.

Dyrektor szkoły
Anna Truty