Ogłoszenie dyrektora szkoły

Szanowni rodzice!

W związku z brakiem porozumienia pomiędzy ZNP a rządem w naszej szkole od 8. kwietnia 2019r. do odwołania odbywają się jedynie zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.
Egzaminy zarówno dla klas gimnazjalnych jak i klas ósmych odbędą się wg wcześniejszych ustaleń.
Dyrektor szkoły
Anna Truty