Ogłoszenie dyrektora szkoły

Informuję, że w naszej szkole istnieje realne zagrożenie rozpoczęcia akcji strajkowej od dnia 08.04.2019r.
W tej sytuacji szkoła nie będzie w stanie zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków pracy uczniom.
W związku z powyższym proszę na bieżąco śledzić wiadomości w mediach oraz komunikaty pojawiające się w dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej i szkolnej tablicy informacyjnej, gdyż dopuszczam możliwość zawieszenia zajęć dydaktycznych.
O wszystkich zmianach szkoła będzie niezwłocznie informować.

Dyrektor szkoły
Anna Truty