ul. Paderewskiego 5

43-140 Lędziny

tel./fax  32 216-73-63

e-mail: spoi1@ledziny.pl