Opłata za obiady w styczniu

W związku z zakończeniem roku finansowego opłatę za obiady w styczniu można dokonywać od 3 stycznia 2022 r.

Cena obiadów ulegnie zmianie i będzie wynosić 6 zł.

Cena obiadów w styczniu: 16 dni x 6zł = 96 zł