Pasowanie na ucznia

Dnia 24 października 2017r. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci pierwszych klas na uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach.

Na początku pani dyrektor Anna Truty powitała zaproszonych gości: panią burmistrz Krystynę Wróbel, licznie przybyłych rodziców, nauczycieli, całą społeczność uczniowską, a w szczególności pierwszoklasistów. Powitania pierwszoklasistów dokonali również uczniowie klasy 2a i 2b, którzy życzyli im samych szóstek na pierwszym świadectwie, sukcesów w nauce oraz zapewniali pomoc, gdy szkolne życie okaże się trudne. Potem zaprezentowały w części artystycznej swoje umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie. Głośno i radośnie zaśpiewali przygotowane piosenki oraz bezbłędnie wyrecytowali swoje wierszyki. Nie brakowało humoru i uśmiechu przy recytacji wiersza Jana Brzechwy „Leń”. Dużym przeżyciem był sam moment pasowania. Pani burmistrz oraz pani dyrektor dokonywały pasowania, przykładając duży ołówek do ramienia każdego ucznia. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy pierwszoklasista otrzymał od wychowawcy pamiątkowy dyplom.

Na zakończenie uroczystości była chwila na pamiątkowe zdjęcia, po której pierwszoklasiści udali się do klas na spotkanie z wychowawcą.