Patronat Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa

W październiku 2021 r. Młodzieżowy Uniwersytet Prawa z siedzibą w Warszawie zawarł umowę patronacką z Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach. Celem współpracy jest propagowanie nauki prawa i podniesienie świadomości prawnej wśród młodzieży szkolnej. MUP realizując misję edukacyjną obejmuje Patronat nad grupą uczniów, którzy uczęszczają na dodatkowe zajęcia w ramach Innowacji pedagogicznej pt. „Edukacja prawna”.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa https://uniwersytetprawa.pl/

Współpraca Z MUP

Młodzieżowy Uniwersytet Prawa z siedzibą w Warszawie przygotował specjalne dyplomy dla naszej szkoły oraz młodzieży, która uczestniczyła w wykładach w roku szkolnym 2021/ 2022.
Uczniowie uczęszczający na dodatkowe zajęcia w ramach Innowacji Pedagogicznej „Edukacja prawna” oprócz zajęć przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego kółko w szkole, mieli możliwość skorzystania z dodatkowej oferty. W ramach zajęć oferowanych przez MUP, zostali zapoznani z następującymi blokami tematycznymi: podstawy prawa, prawo cywilne, prawo karne oraz prawo gospodarcze. Wykłady były prowadzone przez adwokatów oraz radców prawnych.
Pragniemy poinformować, że w następnym roku szkolnym współpraca pomiędzy – Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach, a Młodzieżowym Uniwersytetem Prawa z siedzibą w Warszawie będzie kontynuowana.