Patronat Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa

W październiku 2021 r. Młodzieżowy Uniwersytet Prawa z siedzibą w Warszawie zawarł umowę patronacką z Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach. Celem współpracy jest propagowanie nauki prawa i podniesienie świadomości prawnej wśród młodzieży szkolnej. MUP realizując misję edukacyjną obejmuje Patronat nad grupą uczniów, którzy uczęszczają na dodatkowe zajęcia w ramach Innowacji pedagogicznej pt. „Edukacja prawna”.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa https://uniwersytetprawa.pl/