Plan zajęć na piątek 20.10.2017

Klasy I–VII uczące się w budynku głównym przychodzą na zajęcia w godzinach podanych w tabeli. W tym dniu obowiązuje plan z piątku, ale bez 1 lekcji – lekcje rozpoczynamy o godz. 8.00 drugą godziną lekcyjną w normalnym planie z piątku! (wypadają w tym dniu wszystkie lekcje pierwsze).

Klasy II i III gimnazjalne mają lekcje wg. dotychczasowego planu i na lekcji 6 przychodzą pod opieką nauczycieli do budynku głównego.

O godz. 13.30 wszyscy uczniowie przebywający w szkole (również na świetlicy) uczestniczą w spotkaniu z biskupem na holu szkoły – po spotkaniu uczniowie idą do domu, a nauczyciele przechodzą na salę gimnastyczną na krótkie spotkanie.

Wszystkich uczniów uczestniczących w spotkaniu z biskupem obowiązuje STRÓJ GALOWY.

Od godz. 13.00 – obowiązuje zakaz wstępu Rodziców na hol szkoły.

KLASA GODZINY ZAJĘĆ Lekcja, którą rozpoczynamy w tym dniu zajęcia Nauczyciel sprawujący opiekę nad klasą w czasie spotkania z biskupem: Pani/Pan

1A

10.40.- 14.25

Ryszka, Malcharek

1B

10.40.- 14.25

Adamczyk

1C

8.00 – 10.30

————–

1D

8.00. – 11.25

—————

2A

8.00 – 10.30

————-

2B

10.40.- 14.25

Lech, Wyrwoł

3A

8.00 – 11.25

———-

3B

8.00 – 10.30

————-

3C

10.40.- 14.25

Kisała

3D

10.40.- 14.25

Kraczla

3E

11.45– 14.25

Kusak

3F

8.00 – 10.30

———-

4A

9.45 – 14.25

j.polski

Kupczyk, Wanot

4B

8.00 – 11.25

j.polski

——–

4C

8.50 – 11.25

matematyka

———-

4D

9.45 – 14.25

informatyka (I grupa)

Basiaga

4E

8.00 – 12.25

j. angielski

——–

5A

8.50 – 14.25

j. angielski (I grupa)

Szymański

5B

8.00 – 14.25

zajęcia komputerowe (I grupa)

Pikuła

5C

9.45 – 14.25

matematyka

Filec

5D

8.00 – 12.25

matematyka

——-

6A

8.50 – 14.25

zajęcia komputerowe

Buchała – Basiaga

6B

8.50 – 14.25

j.polski

Smuda

6C

8.50 – 14.25

zajęcia komputerowe

Malina

7A

8.00 – 14.25

historia

Trzcińska,

7B

8.00 – 14.25

chemia

Bielec

7C

8.00 – 13.20

j. niemiecki

Zetelman

7D

8.00 – 13.30

religia

Sobczyk