Podręczniki do religii na rok szkolny 2021/2022

Klasa I 
„Poznaję Boży świat”, autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność, Kielce
Klasa II
„Odkrywam królestwo Boże”, autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność, Kielce
Klasa III
„Przyjmujemy Pana Jezusa 3”. Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej, praca zbiorowa
red. Władysław Kubik SJ, wydawnictwo WAM
Klasa IV
„Zaproszeni przez Boga 4”. Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej, praca zbiorowa,
red. Zbigniew Marek SJ, wydawnictwo WAM
Klasa V
„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”, autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność, Kielce
Klasa VI
„Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”, autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność, Kielce
Klasa VII
„Szukam was”. Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej, praca zbiorowa
red. Władysław Kubik SJ, wydawnictwo WAM
Klasa VIII
„Jestem z wami”. Podręcznik do religii dla klasy VIII szkoły podstawowej, praca zbiorowa
red. Władysław Kubik SJ, wydawnictwo WAM