Podręczniki do religii na rok szkolny 2022/2023

KLASA I
AZ-11-01/18-KI-4/20
Poznaję Boży świat
red. K. Mielnicki, E. Kondrak,
Wydawnictwo: Jedność,Kielce

KLASA II
AZ-12-01/18-KI-7/21
Odkrywam królestwo Boże
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Wydawnictwo: Jedność,Kielce

KLASA III
AZ-13-01/18-KI-14/22
Poznaję Jezusa
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Wydawnictwo: Jedność,Kielce

KLASA IV
Podręcznik: Zaproszeni przez Boga 4
Wydawnictwo WAM

KLASA V 
AZ-21-01/20-KI-2/20
Szczęśliwi, którzy szukają prawdy
red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Wydawnictwo: Jedność, Kielce

KLASA VI
AZ-22-01/20-KI-4/21
Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Wydawnictwo: Jedność, Kielce

KLASA VII
AZ-23-01/20-KI-10/22
Szczęśliwi, którzy czynią dobro
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Wydawnictwo: Jedność, Kielce

KLASA VIII
„Jestem z wami” z serii „Odsłonić twarz Chrystusa”, wydawnictwo WAM