Podręczniki do religii na rok szkolny 2024/2025

Klasa I
„Poznaję Boży świat”
autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność, Kielce


Klasa II
„Odkrywam królestwo Boże”
autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność, Kielce


Klasa III
Brak podręcznika
„Poznaję Jezusa”. Zeszyt ćwiczeń dla klasy III szkoły podstawowej
autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność, Kielce


Klasa IV
„Odkrywam życie z Jezusem”. Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej
autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność, Kielce


Klasa V
„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”. Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej
autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność, Kielce


Klasa VI
„Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”. Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej
autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność, Kielce


Klasa VII
„Szczęśliwi, którzy czynią dobro”. Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej
autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność, Kielce


Klasa VIII
„Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość”. Podręcznik do religii dla klasy VIII szkoły podstawowej
autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność, Kielce