Podsumowanie akcji „Góra grosza 2018”

Już po raz XVIII Towarzystwo Nasz Dom zorganizowało akcję Góra Grosza. Jej celem było zebranie funduszy na pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji było działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Uczniowie naszej szkoły i tym razem nie zawiedli, każdy przyniósł tyle, ile mógł – w myśl zasady: „Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”. Akcja ta na stałe wpisała się już w kalendarz wydarzeń naszej szkoły.

Wspólnie zebraliśmy 60528 sztuk monet o łącznej wartości 2159,78 zł. Najwięcej zebrano w:

  • 3b – 148,04 zł – I miejsce
  • 3d – 136,21 zł – II miejsce
  • 3a – 134,97 zł – III miejsce
  • 1c – 132,20 zł – IV miejsce
  • 3f – 131,06 zł – V miejsce
  • 1b – I miejsce w ilości zebranych monet – 5250 sztuk

Dziękujemy wszystkim Uczniom, Rodzicom oraz Nauczycielom za włączenie się do naszej akcji!
Szczególne podziękowania składamy uczniom klasy 6c, którzy od początku do zakończenia akcji czuwali nad jej właściwym przebiegiem!

Akcję we współpracy z wychowawcami klas zorganizowali nauczyciele: Barbara Żądło, Bożena Gorstka i Joanna Gluch.