Podsumowanie programu „Europa i Ja” – realizowanego w klasie 1a

Ogólnopolski program „Europa i Ja” organizowany przez Szkołę Podstawową
w Bochotnicy realizowany był w klasie Ia, zgodnie z regulaminem organizatora, gdzie przewidziano jedne zajęcia w ciągu miesiąca o określonej tematyce.

Program miał na celu przybliżenie krajów Europejskich. Koordynator przygotowywał
i przekazywał najważniejsze informacje, kulturę, historię i zwyczaje wybranego kraju. Poprzez udział w Projekcie uczestnicy zdobyli nowe doświadczenia, rozwijali zainteresowania dotyczące Europy, promowali swoją placówkę oraz nawiązali współpracę
z innymi szkołami. Każde przeprowadzone zajęcia były fotografowane, a zdjęcia wysłane
i publikowane na stronie organizatora.

Krajem, który poznała klasa Ia była Hiszpania.
Realizacja programu:
Rozpoczęcie projektu, przedstawienie idei, regulaminu. Poznanie kraju, najważniejszych informacji, miejsca na mapie, wysłuchanie hymnu. Kodowanie flagi Hiszpanii.
Oglądanie bajki o tematyce kraju „Bolek i Lolek w Hiszpanii”, kolorowanie bohaterów.
Tworzenie obrazkowego słownika polsko – hiszpańskiego. Nauka prostych zwrotów.
Powtórzenie słownika hiszpańskiego. Prezentacja multimedialna kraju, poznanie pięknych
i znaczących miejsc w Hiszpanii.
Poznanie zwierząt Hiszpanii, lepienie z plasteliny wybranych zwierząt.
Poznanie potraw Hiszpanii, z czego powstają, jak wyglądają, tworzenie wspólnej pracy na dużym formacie „Co jedzą Hiszpanie”.
Poznanie tańców hiszpańskich, oglądanie prezentacji z poszczególnymi tańcami, próby tańca pasadoble, wykonanie wachlarzy do tańca.

Program był realizowany od października i skończył się w maju przesłaniem do organizatora sprawozdania i podsumowaniem fotorelacji z realizowanych tematów. Uczestnicy, koordynator, szkoła otrzymali dyplomy potwierdzające udział.

Koordynator programu: Joanna Zawada-Kapica