Podsumowanie XXI edycji akcji „Góra grosza”

W tym roku szkolnym odbyła się już 21 edycja akcji „Góra grosza”. Pomimo zróżnicowanych form nauczania w bieżącym roku szkolnym, czasu pandemii, nasza szkoła wzięła udział w zbiórce. W akcji wzięło udział 16 klas od 1 do 8, które zebrały 65 kg monet.
Nasza Góra grosza składa się 30 300 monet, o łącznej wartości 1316,46 złotych.
Dla organizatorów akcji podstawowym celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Tym, którzy wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.
Największą ilość monet zebrały klasy:
1e – 5305
1b – 4469
4d – 2565
A najwyższą kwotę klasy:
1e – 212,12zł
1b – 211,47zł
6b – 107,94 zł
Wszystkim uczniom, którzy dołożyli chociaż grosz do szkolnej góry grosza bardzo dziękujemy.

Dziękujemy za współpracę i motywowanie uczniów do udziału w akcji wychowawcom klas. Pamiętajmy wszyscy, że „ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka” oraz „wspólnie możemy więcej….”

Koordynatorzy akcji: Monika Lepoń, Beata Kusak