Powiatowy Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej

„A jeśli komu droga otwarta do nieba,
tym co służą ojczyźnie”.

Jan Kochanowski

15 listopada 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lędzinach odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej. Głównym celem przedsięwzięcia było propagowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży oraz uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczestnicy zmagań konkursowych zaprezentowali najpiękniejsze i często wzruszające teksty poświęcone naszej Ojczyźnie. Zmagania konkursowe oceniało jury w składzie: pani Justyna Wanot – dyrektor Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach, pani Hanna Kozłowska – nauczyciel z Miejskiego Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach oraz pani Ewa Kuś – bibliotekarka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach.

Inicjatorkami owego uczczenia „Święta Niepodległości” były nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach, panie Monika Basiaga i Joanna Otkowicz – Kmiecik oraz bibliotekarka pani Agnieszka Kucharewicz, która zajęła się prowadzeniem całego konkursu.

Na zaproszenie organizatorów konkursu odpowiedziało osiem szkół podstawowych powiatu bieruńsko – lędzińskiego i zgłosiło do współzawodnictwa 29. recytatorów.

Zadaniem uczestników było wygłoszenie z pamięci jednego utworu w ciągu pięciu minut. Dzieci miały do dyspozycji szeroką gamę utworów polskich poetów. Ich uznaniem cieszyły się teksty: Adama Mickiewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz Wisławy Szymborskiej.

Konkurs przebiegał w dwóch turach. Najpierw swoje umiejętności zaprezentowali młodsi recytatorzy, czyli klasy V – VI, po czym nastąpiła krótka przerwa, podczas której wszyscy zebrani mogli skosztować przygotowanych dla nich słodkości. Po przerwie nastąpiło ogłoszenie wyników. Następnie przystąpili do rywalizacji uczniowie klas VII – VIII.

Komisja konkursowa, biorąc pod uwagę: dobór i rozumienie tekstu, pomysłowość interpretacji, poprawność i ekspresję wypowiedzi, dykcję, a także ogólny wyraz artystyczny, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii: uczniowie klas V – VI szkół podstawowych:

 • miejsce I – Aleksandra Paruzel, SP nr 1 z O. I. im. Augusta Kardynała Hlonda, Chełm Śląski
 • miejsce II – Agata Kozicka, SP nr 1 z O.I., Bieruń
 • miejsce III – Dawid Zych, SP nr 1 z O.I. im. Karola Miarki, Lędziny

Wyróżnienia:

 • Nina Żmuda (SP z O. I., Świerczyniec),
 • Natalia Kowalska (SP z O.I. nr 1, Lędziny),
 • Jakub Łytko (SP nr 2, Imielin)

w kategorii: uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych:

 • miejsce I – Katarzyna Koziorz, SP nr 1 z O.I. im. Augusta Kardynała Hlonda, Chełm Śląski
 • miejsce II – Agnieszka Jastrzębska – SP nr 1 z O.I. nr 1, Lędziny
 • miejsce III – Sebastian Wojciech – SP nr 3 im. J.Ch. Ruberga, Lędziny

Wyróżnienia:

 • Kinga Fraitag (SP z O.I. nr 1, Lędziny),
 • Oliwia Jędrzejaszek, Oliwia Prause (SP nr 4, Lędziny),
 • Gloria Nowak (SP nr 3, Lędziny).

Laureaci otrzymali dyplomy oraz statuetki. Pozostali uczestnicy opuścili mury Miejskiej Biblioteki z dyplomem za udział w konkursie.

Ci młodzi ludzie, recytując wybrane utwory tych znanych i mniej znanych autorów udowodnili, że słowo Ojczyzna ma dla nich znaczenie, a barwy narodowe są bliskie ich sercu. Wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie dziękujemy, a laureatom składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.