Profilaktyka w Szkole Podstawowej z O.I. nr 1

Miesiąc listopad w oddziałach gimnazjalnych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki przebiegał pod hasłem profilaktyki. Przez cały miesiąc uczniowie manifestowali swoją wolność od uzależnień przez „kolorowy ubiór”:

  • W I czwartek, ubierając się na żółto, sygnalizowali: „Dziękuję – Nie palę” .
  • W II czwartek przez kolor czerwony mówili: „Nie piję- jestem wolny”.
  • III czwartek to „dzień zielony”: „Narkotyki – nie biorę”.
  • IV czwartek ubrali się na czarno mówiąc: „Nie dam się oplątać siecią”.

Uczniowie wykonywali również plakaty profilaktyczne oraz prezentacje multimedialne związane z profilaktyką.

Miesiąc profilaktyki zorganizowała p. Ewa Szczepanek.