Projekt edukacyjny „Bezpieczni w internecie”

Światowa sieć rozwija się coraz szybciej, stając się powszechnie dostępnym medium. Korzystają z niego już coraz młodsi użytkownicy nie zawsze wiedząc, że jest to bezpieczne. Dla współczesnych uczniów jako cyfrowych tubylców technologia cyfrowa jest oczywista. Doskonale się nią posługują i są ufni wobec kolejnych rewolucji technologicznych. Ich sposób wychowania i funkcjonowania jest uwarunkowany częstym kontaktem z cyfrowymi mediami.

Współczesny świat wymaga od nas byśmy byli komunikatywni, kreatywni, mobilni, samodzielni, umieli ze sobą współpracować i mieli szybki dostęp do informacji. Internet ma nam wiele do zaoferowania, ale niestety nie zawsze wiemy, jak z niego prawidłowo korzystać. Dlatego podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystania z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Niniejszy projekt ma tak przygotować ucznia by chronił swoją prywatność w sieci, komunikował się zgodnie z zasadami netykiety, wiedział na czym polega zjawisko cyberprzemocy oraz rozumiał konsekwencje wynikające ze spotykania się z osobami poznanymi w sieci.

W ramach projektu wykorzystanych zostanie szereg materiałów multimedialnych, takich jak: piosenki, teledyski, bajki, filmy, aplikacje mobilne. Najmłodsi uczniowie poprzez zabawę, rozwiązywanie ćwiczeń i naukę piosenek mogą w łatwy sposób przyswoić wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Starsi natomiast szkolić się będą na kursach e -learningowych, wykonywać prezentacje multimedialne czy brać udział w konkursach wiedzy.

Realizacja projektu odbywać się będzie od listopada 2017 roku do maja 2018. Projekt będzie obejmował wszystkie oddziały naszej szkoły.

CELE PROJEKTU:

CEL GŁÓWNY:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa młodych internautów.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Wzmocnienie kompetencji cyfrowych w zakresie znajomości zasad bezpieczeństwa w Internecie uczniów, ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.
 • Odpowiedzialne korzystanie z nowoczesnych technologii.
 • Podniesienie jakości edukacji informatycznej.
 • Promocja pozytywnego wykorzystania Internetu.
 • Rozpoznawanie zagrożeń w sieci (problem uzależnień, cyberprzemoc, niebezpieczne treści i kontakty online) oraz sposobów reagowania na nie.
 • Promocja bezpieczeństwa online dzieci przez nauczycieli wszystkich przedmiotów.
 • Przygotowanie uczniów do świadomego, odpowiedzialnego i bezpiecznego funkcjonowania w wirtualnym świecie.

METODY:

 • słowna (pogadanka, opowiadanie)
 • oglądowa (pokaz, ilustracje, film, prezentacja multimedialna)
 • działań praktycznych

HARMONOGRAM

Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni
Opracowanie projektu Zebranie propozycji od nauczycieli. Opracowanie i napisanie projektu.  
Październik
L. Matyja
B. Wyrwoł
B. Żądło
Ogłoszenie projektu na zebraniu Rady Pedagogicznej Na posiedzeniu RP przedstawienie projektu: celu, zadań, sposobu realizacji, terminów, odpowiedzialnych.  
Listopad
L. Matyja
B. Wyrwoł
B. Żądło
Zapoznanie uczniów, nauczycieli i rodziców z tematyką projektu. Wykonanie gazetki informacyjnej w holu szkoły. Listopad B. Żądło
B. Wyrwoł
Zaprojektowanie ulotek związanych z tematyką związaną z bezpieczeństwem w Internecie dla rodziców uczniów kl.1 Wydrukowanie ulotek i rozdanie wychowawcom klas 1 na spotkaniu z rodzicami.  
Listopad
B. Żądło
Działania związane z ogólnopolskim programem edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Puchatka Udział w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa dla klas I.  
II połowa listopada
Nauczyciele informatyki w klasach 1:
E. Górniok
B. Wyrwoł
B. Żądło
Wychowawcy klas 1
Przygotowanie plakatów – kl. gimnazjalne Uczniowie kl. 2 i 3 wykonują plakaty wg następującej tematyki:
– „Internet”
– „Media”
Listopad A. Czernielewska
Konkurs multimedialny „Cyberprzemoc” Stworzenie prezentacji multimedialnych – kl. gimnazjalne.
 
Listopad E. Szczepanek
K. Koclęga
Zasady ochrony komputera przed złośliwym oprogramowaniem Przygotowanie prezentacji multimedialnej – nauczyciel wspólnie z uczniami kl. 7 Listopad/grudzień Sz. Filec
Włączenie się do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Necio.pl – zabawa w Internet”-kl.1
 
Realizacja 5 scenariuszy na zajęciach informatyki:
1. Bajka „Mój przyjaciel Necio”.
2. Tworzymy sieć.
3. Zabawy z klawiaturą.
4. Fajnie w Internecie – nauka piosenki.
5. Grzeczni w Internecie.
 
Grudzień/styczeń
 
Nauczyciele informatyki w kl.1
Udział w programie „Zuźka i Tunio poznają Internet”-
kl. 2 i 3
 
Przeprowadzenie 2 scenariuszy zajęć na lekcjach informatyki nt. „Zuźka i Tunio poznają Internet” przy wykorzystaniu popularnych i lubianych przez dzieci metod, m. in.: kreskówek i łamigłówek.
Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej
Grudzień/styczeń Nauczyciele informatyki w kl.2 i kl. 3
Nauka piosenki „Fajnie w Internecie” Nauka piosenki, w kl. 1-3 wychowawcy. Grudzień/styczeń Wychowawcy
klas 1-3,
nauczyciele informatyki i zajęć komputerowych
Nauka piosenki „Przytul hejtera”
 
Nauka piosenki
w klasach 4-7
Grudzień/styczeń G. Głodek
Sporządzenie ankiet dla dzieci i rodziców Przygotowanie ankiety „Bezpieczeństwo mojego dziecka w Internecie” dla rodziców oraz „Korzyści i zagrożenia, jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu” dla uczniów.
 
Styczeń B. Żądło
B. Wyrwoł
Korzyści i zagrożenia, jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów klas 4 – 7 i gimnazjum dotyczącej Internetu Styczeń Wychowawcy klas 4-7 i gimnazjum
Utrwalenie zasad etycznego i kulturalnego zachowania się w sieci. Przeprowadzenie pogadanek na temat etycznego i kulturalnego zachowania się w sieci podczas zajęć z wychowawcą, na lekcjach informatyki/zajęć komputerowych.
 
Materiały edukacyjne (filmy i scenariusze zajęć) dostępne na stronie www.fundacja.orange.pl w zakładce Strefa wiedzy/Materiały edukacyjne dla nauczycieli i wolontariuszy
Styczeń/Luty Nauczyciele
klas 1-3,
Wychowawcy klas 4-7, nauczyciele informatyki i zajęć komputerowych
Diagnoza wiedzy rodziców na temat: czasu i sposobu wykorzystania przez ich dzieci komputera/Internetu, zagrożeń występujących w Internecie, znajomości metod i sposobów zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa online.
 
Podczas zebrań z rodzicami przeprowadzenie:
ankiety „Bezpieczeństwo mojego dziecka w Internecie”
Styczeń Wychowawcy klas
Konkurs wiedzy na temat bezpieczeństwa w sieci Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu w kl. 7 Styczeń/ luty Sz. Filec
Lekcja multimedialna „Cyberprzemoc” Wyjście do kina kl. 2 i 3 gimnazjum
 
Styczeń A. Czernielewska
Wychowawcy
kl. 2 i 3
 
Gry i zabawy związane z bezpieczeństwem w Internecie Kolorowanki, mandale, karty dydaktyczne – zajęcia z dziećmi ze świetlicy szkolnej Luty L. Matyja
Nauczyciele świetlicy
Oglądanie filmów o tematyce bezpieczeństwa Zajęcia w bibliotece z kl. 1. Przygotowanie inscenizacji przez uczniów kl. 6c. Luty L. Matyja,
B. Żądło
Plakaty z hasłami na temat przemocy w Internecie Przygotowanie plakatów na drzwi sal lekcyjnych. Luty/marzec I. Kisała (lewe skrzydło szkoły)
B. Żądło, L. Matyja (prawe skrzydło szkoły)
Cykliczna zmiana gazetek dotyczących projektu i ekspozycja prac wykonanych przez dzieci Gazetki informacyjne w budynku głównym i gimnazjum.
Ekspozycja prac na gazetkach i płytach CD.
Cały czas trwania projektu B. Żądło,
B. Wyrwoł,
L. Matyja,
I. Rozmysłowska
K. Koclęga
 
Wykonanie pomocy dydaktycznych Gry, zabawy, kolorowanki,
„Skrzynka zaufania” – anonimowa informacja dotycząca przypadków przemocy.
Wykonanie prezentacji multimedialnych przez uczniów klas 6
Uczniowie w parach wykonują prezentację multimedialną na jeden z poniższych tematów:
– „Cyberprzemoc”,
– „Netykieta”,
„Bezpieczeństwo w serwisach społecznościowych: Facebook, Istagram, Ask.fm, Snapchat, Twitter.
– „Skutki nadużywania Internetu”,
„Pozytywne aspekty Internetu”.
Cały czas trwania projektu Chętni nauczyciele
 
 
 
Nauczyciele zajęć komputerowych w kl. 6
Żądło,
Truty,
Wyrwoł
Odpowiedzialne korzystanie z nowoczesnych technologii i Internetu Wykonanie gazetki informacyjnej w bibliotece i na holu szkoły ( w budynku gimnazjum) Luty I. Rozmysłowska
Lekcje tematyczne w bibliotece dla kl. 2 i 3 gimnazjum – na godz. wych. Oglądanie filmu dotyczącego „Bezpieczeństwa w sieci” Luty I. Rozmysłowska
Zorganizowanie konkursu wiedzy o bezpieczeństwie w Internecie Przeprowadzenie konkursu dla uczniów klas gimnazjalnych – ,,Logo DBI – 2018” oraz „Bezpieczni w Internecie” Luty J.Gluch,
J. Chrostek
E. Szczepanek
K. Koclęga
Przeprowadzenie szkoleń na platformie edukacyjnej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dla uczniów kl. 3-7 oraz 2 i 3 gimnazjum Udział w szkoleniach online – kursy e-learning:
– „Poznaj bezpieczny Internet” – kl. 3.
– „Mój świadek w sądzie” – kl. 3-6.
– „3..2..1.. Internet!” – kl. 4-6.
– „Bezpieczna przygoda z Internetem” – kl. 4-6.
– „Nie daj się” – kl. 4-6.
– „Gdzie jest Mimi?” – kl. 5-7.
– „Lekcja bezpieczeństwa” – kl. 5-7
– „Dbaj o fejs” – kl. 7 i 2, 3 gimnazjum.
– „Nie dla hejtu” – kl. 7 i 2, 3 gimnazjum.
– „W sieci” – kl. 7 i 2, 3 gimnazjum
Luty/marzec Nauczyciele informatyki i zajęć komputerowych:
B. Żądło
B. Wyrwoł
A. Truty
Sz. Filec
K. Koclęga
Przeprowadzenie konkursu plastycznego dla uczniów kl. 1-3 Zaprojektowanie podkładki pod myszkę komputerową. Marzec/kwiecień
 
B. Wyrwoł
B. Żądło
Przeprowadzenie konkursu informatycznego dla klas IV – VII „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci” – konkurs na rymowankę lub wierszyk. Marzec Samorząd Uczniowski
Przeprowadzenie konkursu plastycznego dla uczniów klas 4-7 Wykonanie plakatu o Bezpieczeństwie w Internecie lub Zaprojektowanie logo Bezpiecznego Internetu. Marzec/kwiecień B. Żądło
B. Wyrwoł
Analiza i opracowanie ankiet. Opracowanie ankiet.
Opracowanie wniosków.
Przedstawienie wyników na posiedzeniu RP oraz podczas zebrań z rodzicami.
Kwiecień M. Basiaga
J. Otkowicz – Kmiecik
 
Wychowawcy
Działania profilaktyczne i sposoby reagowania na podejrzenie uzależnienia dziecka od mediów elektronicznych i Internetu.
 
Podczas zebrań z rodzicami pogadanka na temat „Internet bez przesady” (prezentacja wraz ze scenariuszem dostępna na stronie www.fundacja.orange.pl w zakładce Strefa wiedzy/Materiały edukacyjne dla nauczycieli i wolontariuszy Kwiecień Wychowawcy klas
Wykorzystanie filmów instruktażowych na platformie Cyfrowobezpieczni.pl Przeprowadzenie zajęć w klasach młodszych:
– „Wiarygodność informacji dostępnych w Internecie”
– „Bezpieczeństwo w kontakcie z innymi”
– „Hasła i bezpieczne logowanie”
W klasach 4-7:
– „Wiarygodność informacji w sieci”
– „Bezpieczeństwo w kontakcie z innymi użytkownikami”
– „Bezpieczeństwo własnego wizerunku”
– „Hasła, loginy i bezpieczne logowanie”
Kwiecień/maj Nauczyciele informatyki i zajęć komputerowych w kl. 1-3:
E. Górniok
B. Wyrwoł
B. Żądło
Podsumowanie projektu Zorganizowanie happeningu podsumowującego projekt edukacyjny na placu szkolnym – plansze, szary papier – wypisywanie przez uczniów haseł związanych z bezpieczeństwem w Internecie. Maj Koordynatorzy projektu

EWALUACJA

 • Obserwacja przez nauczycieli poziomu aktywności uczniów na zajęciach przeprowadzonych w ramach projektu.
 • ekspozycja prac, pomocy wykonanych przez dzieci dotyczących projektu
 • Przeprowadzenie ankiet
 • Opisy i analiza przeprowadzonych ankiet
 • Happening podsumowujący projekt

KOORDYNATORZY PROJEKTU:

Lucyna Matyja, Bożena Wyrwoł, Barbara Żądło.

W realizacji projektu biorą udział nauczyciele informatyki i zajęć komputerowych, biblioteki szkolnej, muzyki, nauczyciele świetlicy oraz wszyscy wychowawcy klas.