Projekt edukacyjny „Kształcenie ustawiczne w PZS w Lędzinach drogą do sukcesu zawodowego”

projekt-pzs

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym „Kształcenie ustawiczne w PZS w Lędzinach drogą do sukcesu zawodowego”.

W ramach projektu, PZS w Lędzinach oferuje zdobycie lub poprawę kompetencji w zakresie technologii cyfrowych (ICT) – np. podstawy pracy z komputerem, obsługa sieci, użytkowanie baz danych, edycja obrazów lub grafika menedżerska oraz znajomości języków obcych – język angielski i język niemiecki na wszystkich poziomach oraz potwierdzenie posiadanych kwalifikacji na certyfikowanych egzaminach.

Zajęcia odbywają się w PZS w Lędzinach, ul. Pokoju 4, a godziny ustalane są indywidualnie w grupach, tak aby Państwu maksymalnie ułatwić możliwość udziału.

Aby wziąć udział w bezpłatnych zajęciach, należy być mieszkańcem gminy Lędziny, być osobą pracującą i mieć ukończone 25 lat.

Szczególnie mile widziane są osoby, które:

  • skończyły 50 lat,
  • kobiety,
  • osoby o niskich kwalifikacjach lub wykształceniu,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby z terenów wiejskich.

Trwa nabór na wszystkie kierunki.

Wszelkich informacji na temat projektu udziela koordynator – pani Monika Frank (nr tel. 32 216 73 22)