Projekt edukacyjny „Z ekologią na Ty”

Klasa 2b i 2d w roku szkolnym 2021/2022 bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Z ekologią na Ty”.

Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej – wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach i rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Projekt objęty jest patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.


Klasa 2b w ramach udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Z ekologią na Ty” wykonała następujące zadania:

– udział w akcji „Śniadanie daje moc”
– sprzątanie świata
– jesienne obserwacje w lesie
– badanie ruchu drogowego
– poznajemy Polskę – wakacyjniki
– gra terenowa
– ekozabawki
– udział w przedstawieniu „Święto drzewa”
– wycieczka edukacyjna do Zagrody i Ogrodnictwa „Niezłe Ziółka” w Mikołowie,
– spotkanie z książką
– gra terenowa


Klasa 2d wykonała już większość zadań związanych z projektem. Każde zadanie sprawiało uczniom wiele satysfakcji i pogłębiało wiedzę na temat środowiska i tematów związanych z ekologią. Uczniowie w ramach projektu:

– byli na wycieczce w lesie, obserwowali przyrodę przez lupy i mikroskopy, poznali nazwy drzew liściastych i iglastych,
– spotkali się z nadleśnikiem Nadleśnictwa Katowice Panem Stanisławem Jeziorańskim,
– stworzyli grę terenową „kółko-krzyżyk”,
– wykonali zielniki,
– wykonali mandale z jesiennych darów,
– współorganizowali przedstawienie z okazji „Święta drzewa”,
– zasadzili drzewo na terenie szkoły,
– byli na wycieczce klasowej – zwiedzili Zagrodę i Ogrodnictwo „Niezłe ziółka” w Mikołowie,
– wspólnie z p. Agnieszką Czerniak z lędzińskiego MOK-u wykonali kompozycję „Las w słoiku”,
– brali udział w akcji „Sprzątania świata”,
– wykonali pracę techniczną z tworzyw recyklingowych „śmieciowy potwór”,
– wykonali sałatkę owocową, poznali piramidę zdrowego żywienia, stworzyli własne jadłospisy,
– brali udział w akcji „Śniadanie daje moc”

Koordynator projektu
Beata Ryszka