Projekt „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”

Bierzemy udział w projekcie „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”.
Szkolnym koordynatorem programu jest pani mgr Sylwia Antolak.

Wojewódzki konkurs literacki „Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich”

Zapraszamy do udziału w konkursie w ramach projektu ” Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamenie”. Szczegóły w regulaminie.

Regulamin / ZgodaPobierz plik

Spotkanie ze świadkami wydarzeń grudnia 1981 r.

W dniu 07 grudnia odbyło się spotkanie w ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”, ze świadkami tamtych wydarzeń p. Franciszkiem Norasem i p. Edwardem Urbańczykiem.
Panowie Franciszek Noras i Edward Urbańczyk – górnicy, którzy w tamtym czasie pracowali na kopalni Ziemowit i byli świadkami tamtych czasów. Zaprosili młodzież na żywą lekcję historii, opowiedzieli o swoich przeżyciach związanych ze stanem wojennym.

Spotkanie ze świadkiem wydarzeń grudnia 1981 r.

W dniu 19 listopada odbyło się spotkanie w ramach projektu „ Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”, ze świadkiem tamtych wydarzeń księdzem kanonikiem dr. Józefem Przybyłą.
Ksiądz Przybyła opowiedział młodzieży o wydarzeniach związanych ze stanem wojennym, które miały miejsce 40 lat temu w kopalni „Ziemowit”.

Nie zabierajcie mamy

W październiku 2021 roku nauczyciele historii w ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”, przeprowadzili w klasach siódmych i ósmych lekcje poświęcone stanowi wojennemu. W ramach lekcji, został wyświetlony uczniom film dokumentalny pt: „Nie zabierajcie mamy”. Przedstawia on nieopowiedziane do tej pory historie działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.). Ponadto umieszczono wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły na ich dalsze życie.

Film powstał dzięki dofinansowaniu z Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Został zrealizowany we współpracy z Regionem Częstochowskim NSZZ “Solidarność” i Stowarzyszeniem Więzionych, Internowanych i Represjonowanych „WIR”.

Pokój z lat 80-tych

W ramach projektu „ Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”, stworzyliśmy pokój, który przenosi nas w lata 80. Szczególne podziękowania w przygotowaniu ekspozycji, należą się p. Ewie Szczepanek, która udostępniła rodzinne pamiątki.

Wykład „Znane i nieznane o Solidarności…”

W dniu 12 października odbył się kolejny wykład w ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”
Temat: „Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko – Dąbrowskiego”. Wykład prowadził dr Jarosław Neja, historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach; w swych badaniach podejmuje m.in. problematykę opozycji i oporu społecznego w PRL, „polskich miesięcy” w ujęciu regionalnym, historii śląsko-dąbrowskich struktur NSZZ „Solidarność”; opublikował m.in.: 14 dni pod ziemią. KWK „Piast” w Bieruniu.
Udział w wykładzie wzięli p. Ewa Gołębiowska oraz p. Krzysztof Kupczyk.

Wykład w ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka…”

W dniu 6 października w RODN „WOM” w Katowicach odbył się pierwszy wykład w ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 Grudnia 1981 – Pamiętamy!” 
Temat wykładu : Zdarzenia, które obudziły „ducha wolności”. Wykład prowadził  dr Dariusz Węgrzyn, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Katowicach. Udział w wykładzie wzięła pani Sylwia Antolak, która jest szkolnym koordynatorem projektu.

Szkolne miejsce patriotyczno-historyczne

W ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”, stworzyliśmy w naszej szkole miejsce patriotyczno-historyczne – 40 lat po stanie wojennym.
Miejsce patriotyczno-historyczne