Projekt „My, oni i pies”

29 maja uczniowie klasy 6B odwiedzili młodszych kolegów z 3 B. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego w kl. 6B projektu „My, oni i pies”, który ma na celu min. integrację z osobami niepełnosprawnymi. Najpierw wybrani starsi uczniowie odczytali wiersz Wandy Chotomskiej i Wacława Bisko pt. „Pies  z ulicy Bałamutów”, a następnie wykonano plakaty  na podstawie cytatów wybranych z utworu. Uczniowie bardzo szybko złapali wspólny kontakt, czego efektem było pięć oryginalnych prac.