Projekt z zakresu udzielania pierwszej pomocy

W dniach 14 i 18 lutego 2020r. w klasach trzecich zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie przypomnieli sobie zasady korzystania z ruchu drogowego, numery alarmowe czy schemat postępowania z osobami poszkodowanymi. W części praktycznej ćwiczyli resuscytację krążeniowo – oddechową na fantomach czy układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Warsztaty przeprowadzili uczniowie klas ósmych pod czujnym okiem nauczyciela
Edukacji dla bezpieczeństwa.