Narodowe Czytanie 2021

Jeszcze na dobre nie rozpoczęliśmy roku szkolnego 2021/2022, a już czytamy! 10 września 2021 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach uczniowie z klas siódmych i ósmych wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania utworu Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. Wspólne czytanie dzieła zostało poprzedzone krótkim przemówieniem, które przybliżyło …

Spotkania z rodzicami

Spotkania z rodzicami 08.09.2021 KLASA WYCHOWAWCA Nr sali godzina 4A Małgorzata Grzyb 28 16.00 4B Gabriela Malina 22 4C Robert Salwierak 29 4D Anna Skop 19 5A Anna Czarnota 24 16.15 5B Katarzyna Koclęga 33 5C Małgorzata Sobczyk 21 5D Krzysztof Kupczyk …

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Jak co roku, na początku września zabrzmiał pierwszy dzwonek zwiastujący zakończenie wakacyjnego czasu beztroski. Przed nami kolejny rok wypełniony nauką, ale również zabawą, spotkaniami z kolegami oraz nauczycielami i pełen nowych wyzwań i wrażeń. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 rozpoczęła się od okolicznościowego przemówienia Pani Dyrektor Anny Truty, która na hali …

Obiady we wrześniu

Cena obiadów we wrześniu: 17 dni x 5zł = 85 zł Wpłatę należy dokonać po złożeniu deklaracji. Prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek 78 1050 1214 1000 0024 1106 6497 wpisując imię, nazwisko oraz klasę dziecka. Dowód wpłaty za obiady należy niezwłocznie okazać w świetlicy szkolnej. Nieobecność ucznia korzystającego z obiadów należy zgłosić osobiście w świetlicy szkolnej …

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227) w roku szkolnym 2021/2022 uprawnionymi do otrzymania dofinansowania w ramach programu uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością …

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Dyrekcja Szkoły Podstawowej z O.I. nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 01.09.2021 r. na placu szkolnym według następującego harmonogramu: Klasy 1-4 godzina 8.00 Klasy 5-8 godzina 9.00 W razie deszczu dla klas 1 i 4 inauguracja roku szkolnego odbędzie się w nowej sali gimnastycznej (wejście od strony parkingu), …