Obiady w październiku

Cena obiadów w październiku: 22 dni x 7zł = 154 zł Prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek 78 1050 1214 1000 0024 1106 6497 wpisując imię, nazwisko oraz klasę dziecka. Informację o dokonanej wpłacie wraz z datą wpłaty należy przesłać na dziennik elektroniczny do kierownika świetlicy. Nieobecność ucznia korzystającego z obiadów należy zgłosić osobiście w świetlicy szkolnej lub telefonicznie …

Sala historyczna

Dzięki zorganizowanej podczas festynu szkolnego Zbiórce publicznej „Wspólnie dla szkoły – remontujemy salę historyczną” w czasie przerwy wakacyjnej udało się wyremontować salę historyczną nr 35. Wykonano nową wylewkę podłogową, położono nową wykładzinę, pomalowano ściany i sufit. Niemal całkowicie zmieniony został również wystrój sali. …

List oraz życzenia od ministra Przemysława Czarnka z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023/2024

Szanowni Państwo, z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023/2024 minister Przemysław Czarnek skierował list oraz życzenia do uczniów, nauczycieli i rodziców. Całej społeczności szkolnej życzył wielu sukcesów edukacyjnych i wychowawczych. Minister Przemysław Czarnek przywołał najważniejsze zmiany w systemie oświaty obowiązujące od 1 września, wskazując w ten sposób kluczowe wyzwania, z jakimi …

Praca świetlicy i stołówki szkolnej

1. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów, którzy poza godzinami zajęć lekcyjnych, za zgodą rodziców, przebywają w szkole ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne ważne okoliczności. Ze strony internetowej szkoły można pobrać deklarację …

Stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024

Urząd Miasta Lędziny – Wydział Spraw Społecznych informuje, iż od 1 września 2023 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2023/2024 (do pobrania w Punkcie Obsługi Mieszkańca lub ze strony internetowej miasta www.ledziny.pl w zakładce: Miasto/Edukacja/Stypendia szkolne, gdzie dostępny jest również Regulamin udzielania …