Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w połowie miesiąca marca 2017 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W tym roku można ubiegać się o przyjęcie dzieci do następujących placówek:

 1. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach ul. Stadionowa 1, które prowadzi dodatkowo oddziały zamiejscowe w następujących lokalizacjach:
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach, ul. Paderewskiego 5
  • Gimnazjum nr 1 w Lędzinach, ul. Pokoju 29
 2. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach ul. Hołdunowska 20.
 3. Oddziały przedszkolne w:
  • Szkole Podstawowej nr 3 w Lędzinach, ul. Hołdunowska 13
  • (obecnym) Gimnazjum z O.I. nr 2 w Lędzinach, ul. Hołdunowska 72
  • (obecnym) Zespole Szkół w Lędzinach, ul. Goławiecka 36

Rekrutacja do przedszkoli będzie prowadzona w następujący sposób:

 1. Do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 przy ul. Stadionowej i do oddziałów zamiejscowych w Szkole Podstawowej z O.I. nr 1 i w Gimnazjum nr 1
  • przez komisję powołaną w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Lędzinach.
 2. Do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 przy ul. Hołdunowskiej 20
  • przez komisję powołaną w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Lędzinach.
 3. Do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej z O.I. nr 2 przy ul. Hołdunowskiej 72
  • przez komisję powołaną w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach,
 4. Do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Hołdunowskiej 13
  • przez komisję powołaną w Szkole Podstawowej nr 3 w Lędzinach.
 5. Do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Goławieckiej 36
  • przez komisję powołaną w Zespole Szkół.w Lędzinach ul. Goławiecka 36.
 6. Szczegółowy harmonogram rekrutacji zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej urzędu miasta, szkół i przedszkoli w późniejszym terminie.