Rozdanie świadectw – rok szkolny 2019/2020

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego przybrało formę rozdania uczniom świadectw.
Spotkania uczniów z wychowawcami miały miejsce o wyznaczonych godzinach na boisku szkolnym przy budynku szkoły na ulicy Pokoju. Wszyscy starali się stosować do zaleceń dotyczących wzajemnego bezpieczeństwa.