Stopniowe przywracanie zajęć w szkole

UWAGA! Każdy uczeń korzystający z zajęć oferowanych poniżej obligatoryjnie przynosi ze sobą oświadczenie wypełnione przez rodziców – bez zgody rodzica, uczeń nie będzie brał udziału w zajęciach >>>> pobierz

Zajęcia rewalidacyjne

Zgodnie z rozporządzeniem MEN od 18 maja br. za zgodą rodziców jest możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zajęcia będą prowadzone w budynku filii szkoły przy ul. Pokoju 29, z zachowaniem zasad sanitarnych i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.

Zajęcia opiekuńczo wychowawcze dla uczniów klas I – III

przywracanie-zajec-25-maja

Od 25 maja zgodnie z rozporządzeniem MEN organizowane będą w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III. Informujemy jednocześnie, że wiodące w szkole jest nauczanie zdalne. Wychowawcy klas I-III kontynuują naukę na odległość realizując podstawę programową.

Zajęcia  dla dzieci, których rodzice nie będą mogli zapewnić im opieki w czasie wykonywania obowiązków zawodowych będą organizowane w budynku filii szkoły przy ul. Pokoju 29, zgodnie z wytycznymi GIS oraz opracowanymi procedurami sanitarnymi.

Zarządzenie o zawieszeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I – IIIPobierz plik

Organizacja konsultacji z uczniami

Zgodnie z rozporządzeniem MEN od 25 maja br. będą organizowane konsultacje z nauczycielami dla uczniów klas VIII.

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów. Na konsultacje uczniowie umawiają się indywidualnie z nauczycielami przedmiotów. Przy umawianiu się na konsultacje obowiązuje harmonogram. Uczniowie nie umówieni nie będą wpuszczani do szkoły.

Konsultacje odbywać się będą w budynku filii szkoły przy ul. Pokoju 29 z zachowaniem obowiązujących procedur oraz wytycznych GIS.

Od 1 czerwca br. możliwość korzystania z konsultacji będą mieli uczniowie pozostałych klas Na konsultacje uczniowie umawiają się indywidualnie z nauczycielami przedmiotów. Przy umawianiu się na konsultacje obowiązuje harmonogram. Uczniowie nie umówieni nie będą wpuszczani do szkoły.

Więcej na ten temat również tu: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Informujemy jednocześnie, że ukazało się nowe ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Egzamin ósmoklasisty

egzamin-osmoklasisty

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji zamieszczono wytyczne i zalecenia GIS dotyczące organizacji egzaminów w tym roku szkolnym. Szczegóły na stronie MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis


Podczas zajęć prowadzonych w szkole obowiązują Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w związku z wystąpieniem COVID-19.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwaPobierz plik