Sukces w Konkursie Ekologicznym

18 listopada 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Bieruniu odbył się I Powiatowy Konkurs Ekologiczny „ Eko drużyna”, w którym I miejsce zajęła nasza szkoła. Dwuosobowa drużyna w składzie Jan Moszkowicz i Paweł Szaflarski wykazała się imponującą wiedzą na temat ochrony przyrody, bioróżnorodności oraz postaw proekologicznych.
Serdecznie gratulujemy!