Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

W sobotę 8 września obchodzony był Światowy Dzień Pierwszej Pomocy.

Ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie. Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli.

Organizatorzy upatrują szczególną rolę w szkoleniu młodych osób, tak by uwrażliwić ich na potrzebę niesienia pomocy, wykształcić w nich właściwe postawy i nauczyć zasad postępowania w razie wypadków.

Z tej okazji w piątek 7.09.2018, w naszej szkole na sali gimnastycznej można było przypomnieć sobie podstawy udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wykonania resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomach. Koordynatorami akcji byli nauczyciele pani Alina Bielec i pan Adam Szymański.