Świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów, którzy poza godzinami zajęć lekcyjnych, za zgodą rodziców, przebywają w szkole ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne ważne okoliczności. U kierownika świetlicy można pobrać deklarację zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.

Spotkanie informacyjne dla rodziców, których dzieci będą korzystać ze świetlicy szkolnej oraz stołówki, odbędzie się 3 września o godz. 16.30 w świetlicy szkolnej