Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach uzyskała środki finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Biblioteka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach otrzymała środki finansowe w wysokości 12 tysięcy złotych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach tego programu mającego na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, zostaną zakupione nowości książkowe.

Jest to już drugi taki zastrzyk finansowy dla biblioteki, ponieważ wcześniej szkoła przystąpiła do rządowego programu „Książki naszych marzeń”, który został realizowany w roku szkolnym 2015/2016. Podstawowym rezultatem programu, był zakup książek za kwotę 2170 złotych otrzymaną z budżetu państwa oraz ok. 500 złotych z wkładu własnego szkoły.

Rezultatem tych programów ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem poprzez bogatą ofertę książek, które dzieci będą miały w bibliotece szkolnej.

Nauczyciele bibliotekarze SP z O.I. nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach
Lucyna Matyja
Elżbieta Ostrowska