Terminy opłat za obiady

Obiady

UWAGA RODZICE!

W związku z brakiem terminowości opłat za obiady, co wiąże się z niemożnością regulowania przez szkołę rachunków i faktur za produkty, z dniem 01.01.2017 r. wprowadza się zmiany dotyczące terminów wpłat.

W styczniu wpłat należy dokonać między 2-5 dniem miesiąca. Natomiast od lutego 2017 roku wpłat należy dokonywać do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie korzystało z obiadów.