Tydzień Papieski

Pragnąc uczcić Św. Jana Pawła II w naszej szkole dniach 08.10-12.10. 2018r. odbył się Tydzień Papieski pod hasłem: „Promieniowanie Ojcostwa”.

W związku z tym przygotowano: wystawę okolicznościową, gazetki, przeprowadzono lekcje w bibliotece oraz zajęcia dla przedszkolaków poświęcone życiu i posłudze Papieża – Polaka.

Św. Jan Paweł II uczył, że nie można być prawdziwym ojcem, jeśli nie odkryje się najpierw, że jest się synem Boga. Poczucie Bożego synostwa sprawia, że człowiek zaczyna być ojcem wobec innych – ojcem w rodzinie lub ojcem duchowym.

W tym roku obchodzimy rocznicę 40 – lecia pontyfikatu Jana Pawła II. Chcemy również pamiętać, że papież przez te lata był ojcem, nie tylko dla katolików i chrześcijan, ale bardzo wielu ludzi dobrej woli.