Tydzień patriotyczny

Od 8 do 15 listopada uczniowie klas I,II i III uczestniczyli w „Tygodniu Patriotycznym”.
W tym czasie zorganizowano wiele zajęć mających na celu uczczenie 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości:
– wspólne śpiewanie hymn narodowego,
– uczestniczenie w apelu z okazji Odzyskania Niepodległości,
– omawianie symboli narodowych,
– wykonanie kotylionów w barwach narodowych,
– czytanie legend polskich,
– przygotowanie gazetek tematycznych,
– wykonanie makiety Biskupina,
– układanie godła i flagi z puzzli,
– wyjście pod Obelisk i zapalenie zniczy,
– wykonanie kukiełek patriotycznych,
– wykonanie prac plastycznych „Święto Niepodległości w Lędzinach”, „Moja ojczyzna”,
– wykonanie lapbooków o Polsce,
– oglądanie filmów o marszałku Józefie Piłsudskim i „Animowana historia Polski”

Odbyły się zajęcia o początkach państwa polskiego, uczniowie wykonywali makietę Biskupina.
– Omówiliśmy symbole narodowe oraz postać marszałka Józefa Piłsudskiego.
– Kodowaliśmy herb i mapę Polski.
– Graliśmy w grę „Polak Mały”.
– Przygotowana była gazetka tematyczna.
– Udział w apelu i nauka hymnu państwowego.