Warsztaty ekologiczne

10 maja uczniowie klas szóstych uczestniczyli w warsztatach ekologicznych prowadzonych na terenie Zakładu Master – Odpady i Energia. Podczas spotkania młodzież zdobyła wiadomości na temat składowania i segregowania odpadów oraz recyklingu. Zobaczyła prezentację popularyzującą zagadnienia związane z ochroną środowiska. Następnie zwiedziła nowoczesny, w pełni zautomatyzowany zakład biologiczno–mechanicznego przetwarzania odpadów w Polsce i Europie. Na zakończenie uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek. Wycieczka była ciekawą lekcją przyrody.