WAŻNE! Informacja Urzędu Miasta

koronawirus_szkoly

Uwaga Mieszkańcy
Od 12 do 25 marca 2020 roku w przedszkolach, szkołach i w placówkach oświatowych (zarówno publicznych i niepublicznych) nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Więcej informacji: Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Uwaga!
12 i 13 marca br. w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
– Rodzicom mającym dzieci w wieku do 8 lat przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegóły na stronie internetowej ZUS.
 Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca dzieci do samodzielnej nauki. Na platformie epodreczniki.pludostępniono bezpłatne materiały edukacyjne.

Zawieszenie zajęć nie dotyczy:
poradni psychologiczno-pedagogicznych; specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych; młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych; przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej; szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

PAMIĘTAJ! 
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus
sars-cov-2