Wielkanocne majsterkowanie w świetlicy

Tradycją w oddziałach gimnazjalnych naszej szkoły są warsztaty plastyczne z podopiecznymi Ośrodka Bł. Karolina w Lędzinach. Zajęcia mają na celu uwrażliwianie na problem dyskryminacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz potrzebę ich akceptacji.

Dzięki warsztatom młodzież oswaja się z innością i poznaje najważniejsze fakty na temat niepełnosprawności. Młodzi uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz podjąć wspólnie działania.

W czasie zajęć podopieczni wraz wolontariuszami wykonywali pachnąco – musujące kule do kąpieli oraz wianek wiosenno – wielkanocy. Po wykonaniu ozdób był czas na słodki poczęstunek.

Dzięki zaangażowaniu osób niepełnosprawnych w czasie tych warsztatów również osoby te miały szanse przełamywać swój lęk otwierając się na kontakty z uczniami.

Warsztaty przygotowały panie Ewa Szczepanek i Joanna Gluch.