Wizyta w Portugalii w ramach projektu Erasmus+

W dniach 12 – 17 marca 2018 roku w portugalskiej miejscowości Samora Correia niedaleko Lizbony miała miejsce wizyta partnerska uczniów i nauczycieli w ramach unijnego projektu Erasmus+ „Communication is the Key” („Komunkacja stanowi klucz”).

W blisko tygodniowym spotkaniu uczestniczyło dwóch nauczycieli (Iwona Mrzygłód, Paulina Kosmala) i czworo uczniów naszej Szkoły (Paulina Oberska, Aleksandra Kaczmarczyk, Oskar Czarnota i Szymon Dudek) a także ich rówieśnicy z Łotwy, Hiszpanii, Rumunii, Bułgarii, Turcji i Portugalii.

Młodzi uczestnicy wyprawy zostali zakwaterowani w portugalskich rodzinach, w których serdeczni gospodarze wraz z dziećmi zajmowali się uczniami w ich czasie wolnym, organizując im liczne atrakcje.

Podczas wizyty w portugalskiej szkole Agrupamento de Escolas de Samora Correia, uczestnicy zaznajomili się z portugalskim systemem nauczania, który okazał się bardzo zbliżony do polskiego. Uczestniczyli także w licznych warsztatach integracyjnych prowadzonych przez wykwalifikowanych psychologów, integrujących grach i zabawach sprawnościowych oraz przeglądzie artystycznym przygotowanym przez młodych, utalentowanych Portugalczyków.

Szkolni gospodarze zorganizowali także swoim gościom wyprawę do muzeum królewskich karoc, zaprosili na spacer brzegiem Oceanu Atlantyckiego, zorganizowali emocjonujące podchody, wycieczkę do Lizbony oraz zaprosili na integrujący wszystkich uczestników projektu posiłek w silnie portugalskim akcencie.

Podczas tygodniowego wyjazdu nie było czasu na nudę, każda chwila była dla młodych podróżników okazją do poznawania kultur i zwyczajów rówieśników z zarówno północy, jak i południa Europy. Uczniowie wybitnie przekonali się, że założenie projektu jest słuszne, a idea („komunikacja stanowi klucz”), jest prawdziwa i pozwala budować wartościowe relacje międzyludzkie.

Tegoroczna wiosenna wizyta w Portugalii otwiera serię spotkań w miastach partnerskich uczestniczących w projekcie. Zaowocowała nieocenionymi dla uczniów odkryciami, kształceniem kompetencji językowych, inspirującymi wnioskami i…nowymi przyjaźniami. Najbliższe spotkanie już za trzy miesiące w Bułgarii!

Wszyscy uczestnicy projektu zostali wybrani według kryteriów uwzględniających aktywność w konkursach językowych, kulturę osobista i możliwości komunikacyjne w języku angielskim.