Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe – rok szkolny 2017/2018

Na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach opublikowano regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018.

Uzyskanie tytułu Laureata zwalnia ucznia z danej części egzaminu lub sprawdzianu na zakończenie szkoły oraz daje wstęp do wybranej szkoły średniej.