Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 30 września 2019r. odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli.

Wybory Samorządu Uczniowskiego poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze,
w których umieścili swoje propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności
i praworządności wśród uczniowskiej społeczności.

Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach.
Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne.

Reprezentantami uczniów naszej szkoły zostali:

Przewodnicząca: Weronika Kusber
Zastępca: Szymon Sala
Zastępca: Emilia Jacek

Nowo wybranym władzom Samorządu Uczniowskiego gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.