Wycieczka do Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach

21.10.2021 r. uczniowie klasy 7F udali się na wycieczkę do Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach, gdzie zapoznali się z pracą laboratoryjną i badawczą prowadzoną na terenie ośrodka. Uczniowie mieli możliwość przeprowadzenie doświadczeń, a tym samym w sposób praktyczny skonfrontować się z pracą laboratoryjną. Uczestnicy wycieczki otrzymali upominki CBiDGP. Odbyła się ona w ramach innowacji pedagogicznej „Co bliskie, to w sercu- poznaj swoją Małą Ojczyznę” autorstwa Jadwigi Pytel, Ewy Gołębiowskiej i Sylwii Wituła- Jedlińskiej. Współpraca była możliwa dzięki zaangażowaniu pani Katarzyny Ostrowskiej.