Wycieczka do Klasztoru Sióstr Boromeuszek

Dnia 26 stycznia 2022 r. grupa uczniów naszej szkoły po zajęciach lekcyjnych udała się w odwiedziny do Klasztoru Sióstr Boromeuszek w Lędzinach, by kolędować w kaplicy klasztornej. Młodzież zapoznała się z Siostrą Bronisławą, która przedstawiła im historię powstania klasztoru i różne informacje dotyczące działalności Sióstr Boromeuszek. Wycieczka odbyła się w ramach innowacji pedagogicznej „Co bliskie, to w sercu- poznaj swoją Małą Ojczyznę”, której autorkami są nauczycielki: J. Pytel, E. Gołębiowska i S. Wituła- Jedlińska.